Ukazujeme „jiný“ pohled na nedávné dějiny lidstva se zvláštním důrazem na posledních 300 let. Zkoumáme tuto alternativní časovou osu – CHRONOLOGII těchto nedávných událostí, s důrazem na ohraničení globálními katastrofami.
Mezi těmi klíčovými apokalypsami pozorujeme viditelné pády a vzestupy globální Imperie, dnes oficiálně zařazované jako „antická“.
Hledáme příčiny a dopady těchto katastrof na tuto civilizaci a mezi nimi skryté působení „Třetí síly“ – kosmického parazita, který měl často klíčový vliv na samotnou lidskou civilizaci.
Přičemž výsledkem všech těchto událostí je současná tzv. „nejvyspělejší“ západní společnost.

Obsah pořadů „Nová CHRONOLOGIE dějin lidstva“

Příspěvek autorů a spolutvůrců těchto pořadů je odhalit způsob, jak neviditelná Třetí síla způsobila téměř zánik původního projektu Země/Terra a jeho křemíkového života. Jeho pokračováním byl už život založený na zcela jiném principu a to uhlíkových biologických tělech.
Původní andělský křemíkový svět se snažil na tuto destrukci a zásadní změnu životních podmínek přizpůsobit a v určitých momentech i spolupracoval s Třetí silou, která tuto katastrofu způsobila.
Původní obyvatelé Země/Terry měli zájem i do uhlíkových těl vložit původní stvořitelský záměr a to aby byl k obrazu Stvořitele. Nicméně Třetí síla je založena na parazitování a plném ovládnutí všech světů, kam se infiltruje.
Následné poslední období 7 520 let je už obdobím života na uhlíkovém základě a to ve dvou základních liniích:

 1. Třetí síla, Trojjediný, vkládá do svého Adama a jeho muženy (Lilit) své parazitické geny (vzniká Lemurská civilizace).
 2. Andělé vytvářejí svou Evu a do její genetické podstaty vkládají obraz Stvořitele (vzniká Védické společenství na Hyperborei), aby vyvažovali invazní parazitické programy Třetí síly a umožnili původním duším se dále vtělovat a pokračovat ve svém duchovním vzestupu.

Následné období až do současného stavu už je jen velmi dynamické soutěžení obou projektů, přičemž zásahy Třetí parazitické síly mají často formu globálních katastrof a jsou jednoznačně vedeny ve prospěch svého parazitického projektu. Jeho následky vedou téměř vždy k vyhubení původního obyvatelstva na Zemi se záměrem, aby pokračovatelem dalšího života byla pouze jeho parazitická forma.
Těmto jednotlivým globálním katastrofám se věnujeme podrobně v pořadech na Studiu Klatovy v autorském složení Mojmír Mišun a Libor Domas.

Hlavní cíle pořadů a jejich autorů

 1. Prvním záměrem je nabídnout možnost studovat a rozšiřovat si základní informace, odvysílané v pořadech na Studiu Klatovy a to formou PDF souborů. Pro jejich získání stačí napsat na mail: sati@volny.cz.
 2. Druhým záměrem je nabídnout studentům rozšiřujících PDF pokladů společné osobní setkání s možností aktivně diskutovat podrobnosti a i sporné události našich Dějin.
 3. Třetím a to úplně nejdůležitějším záměrem je vytvoření pracovní skupinky, která by Novou chronologii rozpracovávala a šířila dále. Největším úspěchem by bylo vypracování podkladů pro vzdělávání dětí. Konečně bychom Budoucnost našich dětí vytrhli ze Systému/Matrixu/Jahveho/otroctví a tyto děti by měly mnohem lepší startovací pozici zde na Zemi. A pokud by se po absolvování studia nerozprchli po světě a naopak by mezi sebou začaly spolupracovat a společně „podnikat/Tvořit“, pak by je už nikdo nezastavil.
  Kdo je zaměřen „jen na sebe“, těm autoři pořadů nemohou věnovat mnoho své energie a jakousi náhradou je tento web a jeho část Otázky a odpovědi. A naopak těm, co by vytvořili tým a pracovali společně pro Celek, těm bychom se aktivně věnovali.
 4. Stále aktualizujeme své poznání s cílem rekonstruovat časovou osu skutečných událostí na Zemi tak správně pochopit proces vývoje lidstva.
  Dukazy-apokalyps-vice-moznosti-ukonceni-kremikoveho-zivota
 5. Pro pochopení procesu falšování dějin je potřeba znát skutečné události a jak do nich zapadá projekt parazitů na ovládnutí celosvětové imperie Bílé RASY. Svým způsobem to začíná v letech 1583 až 1606, kdy Joseph Scaliger na objednávku svých zednářských a satanských druhů vypracoval uměle vytvořenou chronologii lidských dějin. Konkrétně dílo De emendatione temporum (1583) a v dodatcích Thesaurus temporum (1606).

Autoři pořadů „Nová CHRONOLOGIE dějin lidstva“


Konceptuální moc

Vědomé Bytí na Zemi v dualitě je schopnost vypracovat koncepci organizace života společnosti a realizovat ji v reálném procesu samořízení společnosti. Více…

Živý člověk a OPPT

Člověk se rodí jako svobodná bytost se všemi právy danými od Stvořitele. Toto znovu potvrdila Akce OPPT 1776 tří správců ve jménu věčné esence. Více…

Nová CHRONOLOGIE dějin lidstva

Více jak 95% oficiální hisTorie je zfalšována. Je odvahou prozkoumat pravdu a napojit se na svou genetickou paměť. Více…